TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rzecznik Praw Pasażera - od 1 kwietnia
- Opublikowano: 09.01.2019 14:30:15
Rzecznik Praw Pasażera - od 1 kwietnia

Prezydent podpisał nowelę ustawy Prawo lotnicze, która m.in. wprowadza stanowisko Rzecznika Praw Pasażera,

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Nowela implementuje prawo unijne w zakresie m.in. koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, chodzi o ustawę z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, którą prezydent podpisał we wtorek.

-"Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest dostosowanie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP.

Niezapowiedziane kontrole

Jak napisano, w ustawie zostały wprowadzone "obszerne zmiany", które dotyczą między innymi zasad prowadzenia przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Ponadto, rozszerzony został katalog podmiotów podlegających kontroli prezesa ULC o użytkowników cywilnych statków powietrznych, użytkowników cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz członków personelu pokładowego.

-"Wprowadzona została także możliwość przeprowadzania kontroli niezapowiedzianych. Celem takich kontroli jest podniesienie poziomu wykrywalności praktyk naruszających przepisy prawa lotniczego, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W trakcie wykonywanej kontroli prezes urzędu będzie mógł, w drodze decyzji administracyjnej, dokonać wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności w ramach certyfikatu przewoźnika lotniczego, organizacji zgłaszających działalność oraz operacji specjalistycznych w przypadku stwierdzenia określonej nieprawidłowości" - czytamy.

Pasażer vs. przewoźnik

Nowela powołuje Rzecznika Praw Pasażerów. Rzecznik będzie prowadził postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich miedzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym – w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów unijnych oraz między przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów. Zadaniem Rzecznika Praw Pasażera będzie umożliwienie zbliżenia stanowisk stron postępowania w celu rozwiązania przez nie sporu i wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania a następnie zawarcie porozumienia.

Rzecznika Praw Pasażera będzie wyznaczał prezes ULC na okres pięciu lat spośród pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

-"Nowe rozwiązania porządkują i doprecyzowują także przepisy dotyczące czasu pracy członków załóg statków powietrznych. Wprowadzono ograniczenie wskazujące limit 1900 godzin czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w ciągu okresu rozliczeniowego wynoszącego rok kalendarzowy" - czytamy.

Limit latania

Jak dodano, określenie limitu na poziomie 1900 godzin dotyczy wykonywania wszystkich operacji lotniczych przez danego członka załogi lotniczej.

-"Określono także dni wolne przysługujące członkom załóg statków powietrznych. Ponadto przepisy ustawy regulują czas pracy załóg śmigłowców oraz śmigłowców ratownictwa medycznego, zapewniając im 24 godziny wypoczynku. Uszczegółowiono zasady regulujące strefy i stawki opłat nawigacyjnych – wprowadzono w tym zakresie przepisy, zgodnie z którymi strefy opłat terminalowych są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu" - napisano.

Podpisana przez prezydenta nowela wprowadza zmiany w ustawach: z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w ustawie z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Zmiany dokonywane w tych ustawach stanowią konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowych regulacji w ustawie - Prawo lotnicze.

Nowela wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r. (PAP)
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.