TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Prezes ULC na czele EASA
InfoAir.pl - Opublikowano: 20.12.2019 09:30:41
Prezes ULC na czele EASA; fot. MI

Polak na kluczowym stanowisku najważniejszej instytucji lotniczej w Europie

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson został przewodniczącym Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, European Union Aviation Safety Agency) - jednej z najważniejszych organizacji na świecie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym.

Wybór Polaka na to prestiżowe stanowisko jest wyrazem uznania dla aktywności Polski na arenie międzynarodowej i zaangażowania naszego kraju w rozwój oraz podnoszenie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

- Wybór prezesa ULC na przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA udowadnia, że Polska jest w światowej pierwszej lidze. Zdobywamy zaufanie i wiarygodność naszych partnerów, a krajowi specjaliści są doceniani przez międzynarodowe gremia. Cieszę się, że konsekwentnie realizowana polityka państwa w obszarze lotnictwa cywilnego przynosi wymierne rezultaty, co dobrze rokuje rozwojowi dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, Marcin Horała.

Sukces Polski

Prezes ULC został jednomyślnie wybrany na stanowisko przewodniczącego podczas posiedzenia Rady Zarządzającej w Kolonii. Piotr Samson będzie nadal pełnił obowiązki prezesa ULC.

- To nie tylko ogromny sukces Polski i motywacja do kontynuacji naszych dotychczasowych działań, ale przede wszystkim zachęta do dalszych prac na rzecz lotnictwa. Polska jest dojrzałym rynkiem lotniczym, a nasi specjaliści są wysoko cenionymi fachowcami - powiedział Piotr Samson. Prezes ULC podkreślił również, że europejski rynek lotniczy rozwija się w dużym tempie. Powstają nowe technologie, takie jak bezzałogowe statki powietrzne, które oznaczają nowe wyzwania, zarówno dla ULC, jak i EASA.

Czym zajmuje się EASA?

Przewodniczący Rady Zarządzającej EASA bierze udział w najważniejszych inicjatywach unijnego lotnictwa cywilnego. Reprezentuje członków Rady w najważniejszych wydarzeniach branżowych na całym świecie. Kieruje także pracami Rady Zarządzającej EASA, która m.in. doradza dyrektorowi wykonawczemu EASA w sprawach bezpieczeństwa lotniczego, przyjmuje budżet EASA, Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego czy roczne sprawozdanie z działalności Agencji, przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego.

- Polska jest odpowiedzialnym i zaangażowanym partnerem, który pełni znaczącą rolę w Agencji. Jestem przekonany, że przed nami cztery lata owocnej kadencji pod przewodnictwem Piotra Samsona - powiedział Patrick Ky, dyrektor wykonawczy EASA.

Kompetencje EASA obejmują najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – m.in. operacje lotnicze, drony, porty lotnicze czy żeglugę powietrzną. Jej zadania to m.in.:

  • projektowanie przepisów wykonawczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem lotniczym,

  • nadzór i wsparcie państw członkowskich w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje,

  • współpraca z podmiotami międzynarodowymi na rzecz poprawy globalnego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa.

Głównymi organami EASA są Rada Zarządzająca EASA składająca się z 33 członków (28 państw UE + EFTA + Komisja Europejska) oraz Dyrektor Wykonawczy EASA.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
personalia
ULC