TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
mazowieckie


Tel.: + 48 22 574 50 00 Fax: + 48 22 574 50 09

http://www.pansa.pl/

info@pansa.pl

Agencja przejęła dotychczasowe zobowiązania prawne i zadania Agencji Ruchu Lotniczego, do których należy: zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM) zarządzanie przepływem ruchu lotniczego (ATFM) zapewnienie służb ruchu lotniczego (ATS) Głównym celem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa statków powietrznych w rejonie Warszawy. Statek powietrzny znajdujący się w powietrzu jest pod stałym nadzorem kontrolerów ruchu lotniczego. Ich zadanie polega na zapewnieniu bezpiecznych odległości (separacji) pomiędzy samolotami (a więc zapewnieniu służby kontroli ruchu lotniczego), oraz - w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji w powietrzu - na udzieleniu pilotowi pomocy. Działalność Agencji odbywa się na trzech szczeblach kontroli terytorium Polski: służba kontroli obszaru służba kontroli zbliżania służba kontroli lotniska Dodatkowo Agencja zapewnia także służbę informacji powietrznej (FIS) w przestrzeni niekontrolowanej. Współdziała także z organami poszukiwania i ratownictwa (SAR), zapewniając pełnienie służby alarmowej. Funkcje te PAŻP realizuje - między innymi - poprzez utrzymywanie naziemnego sprzętu nawigacyjnego i telekomunikacyjnego w należytym stanie, współpracę z organizacjami międzynarodowymi oraz poprzez zapewnienie środków (technicznych, jak i zasobów ludzkich) w celu zapewnienia służb ATS.

Aktualizuj dane