TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
mazowieckie


Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, do której zadań należy badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych, w celu ustalenia ich okoliczności i przyczyn oraz przedsięwzięcia ? na podstawie wyników tych badań ? odpowiednich środków dla zapobiegania wypadkom w przyszłości.

Aktualizuj dane