TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdańsk: Polska Agencja Kosmiczna zleci rezerwację, sprzedaż i dostawy biletów lotniczych
InfoAir.pl - Opublikowano: 28.02.2019 19:00:38

Polska Agencja Kosmiczna informuje o ogłoszonym przetargu na rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, a także pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz oraz ubezpieczenie

Polska Agencja Kosmiczna informuje o ogłoszonym przetargu na rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, a także pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz oraz ubezpieczenie

Dane zamawiającego:

Polska Agencja Kosmiczna

80-172 Gdańsk

Trzy Lipy 3

Tel. +48 22 182 25 24

Fax. -

E-mail zamowienia@polsa.gov.pl

WWW pak.bik.gov.pl/

Przedmiot zamówienia:

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz oraz ubezpieczenie na potrzeby Polskiej Agencji Kosmicznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

    1) Prawo opcji polega na zwiększeniu wartości świadczenia usług w ramach zamówienia podstawowego o kolejne maksymalnie 50% wartości zamówienia podstawowego.

    2) Zamawiający w zależności od swoich potrzeb będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli dotyczącego realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

    Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

    3) Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 11 marzec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
bilety
bilety lotnicze
Polska Agencja Kosmiczna
Gdańsk
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.